Leren met plezier!

Tijdens elke les wordt een andere bakopdracht aangeboden. Bij de opdrachten staan de leerdoelen centraal. Er is ruimte om vragen te stellen over het recept dat die dag centraal staat. De nieuwsgierigheid wekken we bij de kinderen door ze vragen te stellen over hun eigen kennis van de ingrediënten en de gereedschappen. Hiermee stimuleren we ze om te denken. Als alles duidelijk is, gaan ze in duo’s aan de slag. Eerst alle gereedschappen en ingrediënten klaarzetten en dan kunnen ze beginnen.

In de eerste baklessen worden ‘simpele’ recepten uitgekozen.

Zo worden de basishandelingen en, -technieken die nodig zijn voor het bakken goed aangeleerd. De simpele voorbereiding van deze recepten geeft de kinderen ruimte om met elkaar te praten over de ingrediënten, hygiëne, veiligheid, meten en wegen en om elkaar te leren kennen.

Vanaf les 3 worden de recepten moeilijker en wordt er meer van hun creativiteit en samenwerking gevraagd. Dit bouwen we op tot les 8.

In les 8 gaan ze hun pronkstuk maken die ze dan vol trots aan hun ouders/verzorgers kunnen laten zien.

Aan het eind van de cursus krijgt elk kind een certificaat. Van de uitreiking van het certificaat maken we een feestje. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd, alle pronkstukken worden uitgestald, en zo kan het kind met trots laten zie wat hij/zij heeft geleerd.

De leiding

De baklessen worden gegeven door een cursusleider en een assistente.

het bakschooltje