Onze overtuiging - Het Bakschooltje

Onze Toverwoorden

Onze overtuiging

Wij zijn overtuigd en hebben vertrouwen in de magie van bakken! Bakken is een ambacht die de perfecte balans heeft tussen creativiteit, eigen kunnen, plezier en voldoening.

Alle kinderen genieten en groeien van het bezig zijn met bakken, maar vooral de kinderen met een rugzakje. Als kinderen aan het bakken zijn, denken ze even nergens aan. Ze zijn dan vrij en creatief en genieten van het moment. Ze staan open voor elkaar en voelen zich veilig! Hun problemen zijn even niet aanwezig, waardoor ze in staat zijn om te ontspannen en te genieten.

Wij hebben hier vol vertrouwen in. Ons vertrouwen maakt dat wij ieder kind de kans willen geven om deze magie van het bakken te ervaren. Een moment om samen even uit de dagelijkse sleur te zijn. En op een plekje te zijn om lekker te bakken en vooral te genieten.

In Stichting Het Bakschooltje willen we juist kinderen met een rugzakje dit vertrouwen geven op een plek waar iedereen gelijk is, ongeacht de persoonlijke situatie.

Doelen Stichting Het Bakschooltje
Doelen Stichting Het Bakschooltje

In Stichting Het Bakschooltje hebben we een aantal doelen, maar zien we vooral kansen voor kinderen. Onze doelen kunnen we onderverdelen onder een sociaal doel en twee ‘schoolse’ doelen.

Op sociaal niveau zijn we van mening dat gelijkwaardigheid centraal staat. Elk kind is uniek ongeacht de maatschappelijke achtergrond, maar niet meer of minder dan een ander kind.

Door samen te bakken leren de kinderen de waarde van samenwerken, delen en positieve feedback geven. Het kind kan zich gedragen vanuit respect, door de waarden en normen die in de groep gelden te volgen. Hierdoor ervaart het kind de positieve groepsdynamiek en het positieve resultaat van ‘Ik heb zelf gebakken’!! Onbewust leert het kind met maten en eenheden te werken (rekendoel) en recepten te lezen, begrijpen en toe te passen (taaldoel).

Onze doelen - Het Bakschooltje
De Kans Het Bakschooltje
De kans Het Bakschooltje

Het kind leert proeven, samenwerken en te ontspannen. Dit zien we als een kans om te verbinden en hun blik te verruimen.

Op een leuke, leerzame manier wordt het kind smaakbeleving meegegeven. Door met elkaar te bakken, leert het kind samen te werken en is (on)bewust aan het rekenen en lezen. Smaak ontdekken en proeven doorbreekt de cirkels van eenzijdige eetpatronen, wat bij armoede vaak voorkomt. Daarnaast is het bewezen dat samen genieten van eten een van mooiste manieren is om te verbinden met elkaar. Deze verbinding verbreekt eenzaamheid en helpt tegen depressieve gevoelens. Binnen onze stichting willen we kinderen de kans geven om zich binnen de magische wereld van het bakken te ontwikkelen.

Ons Streven Het Bakschooltje

Wij streven ernaar een domino-effect van persoonlijke groei op gang te brengen terwijl de betovering van het bakken zich ontvouwt.

  1. Zelfredzaamheid stimuleren en daardoor een positieve bijdrage leveren aan hun zelfbeeld. We willen ze laten zien en ervaren dat bakken niet alleen zoet is, maar ook gezond,- lekker en veelzijdig. Door gebruik te maken van ‘supermarkt’ ingrediënten willen we de drempel verlagen en hun uitnodigen om voor zichzelf of voor anderen te bakken. Hierdoor groeit hun zelfredzaamheid.
  1. Vergroten van hun veiligheidsgevoel. Als kinderen aan het bakken zijn, zijn ze vrij en creatief. Ze staan open voor elkaar en voelen zich veilig! Door de bakgroep niet te groot te maken (max 10 kinderen) blijft er persoonlijk contact. Kinderen worden met respect en gelijkwaardigheid behandeld, waardoor ze ruimte krijgen om plezier te hebben en te ontwikkelen.
  1. Bevorderen van de sociale samenhang. Het bakprogramma van Stichting Het Bakschooltje is ontwikkeld met de pijlers samenwerken en gelijkwaardigheid in de basis. De kinderen werken samen, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond, in groepjes van twee. Ze delen kennis met elkaar en verdelen het werk onderling. We stimuleren hun om elkaar te ondersteunen bij moeilijkheden en/of drempels. Ook geven we ze positieve feedback en leren we ze dit ook onderling te doen. Door open en transparant te zijn over onze waarden en normen bouwen we met de kinderen aan een positieve groesdynamiek waarbij creativiteit, veiligheid en fijn leren centraal staat.
  1. Bevorderen talentontwikkeling. Het bakprogramma leert en beloond. De kinderen leren recepten lezen, begrijpen en toepassen. Ze leren rekenen en ontdekken (nieuwe) smaken. Ze worden direct beloond met een direct resultaat, namelijk datgene wat ze zelf hebben gebakken. Ze zien en proeven hun harde werken. Deze positieve beloning draagt bij aan hun zelfbeeld. Ze zien en ervaren hun eigen kunnen en doorbreken vaak hun eigen barrières en vaak zonder het bewust te weten. Op sociaal niveau leren ze van hun contact onderling maar ook door inzicht te krijgen in hoeveel mogelijkheden er zijn en dat het ‘vaak’ makkelijker te realiseren is dan ze denken. Ruimte maken voor talent is, geeft kinderen een kans op een betere toekomst.
Ons Streven Het Bakschooltje