Bakprogramma Stichting Het Bakschooltje
Bakken is magisch Het Bakschooltje

Opbouw van de baklessen

We bieden twee bakprogramma’s aan. Een programma van 8 lessen en een programma van 4 lessen.

In de eerste baklessen worden ‘simpele’ recepten behandeld.

Zo worden de basishandelingen en, -technieken die nodig zijn voor het bakken goed aangeleerd. De simpele voorbereiding van deze recepten geeft de kinderen ruimte om met elkaar te praten over de ingrediënten, hygiëne, veiligheid, meten en wegen en om elkaar te leren kennen.

Halverwege het bakprogramma worden de recepten moeilijker en wordt er meer van hun creativiteit en samenwerking gevraagd. Dit bouwen we op tot de laatste les.

In laatste les gaan ze hun pronkstuk maken die ze dan vol trots aan hun ouders/verzorgers kunnen laten zien.

Aan het eind van het bakprogramma krijgt elk kind een certificaat. Van de uitreiking van het certificaat maken we een feestje. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd, alle pronkstukken worden uitgestald, en zo kan het kind met trots laten zien wat hij/zij heeft geleerd.

DE LEIDING

De baklessen worden gegeven door een cursusleider en een assistente.